Răng sứ Emax Press là gì?

Răng sứ Emax Press là gì?

Răng sứ Emax Press được cấu tạo từ khối sứ thủy tinh Lithium Disilicate của...